กิจกรรม การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ

IT58-large

โครงการการจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ
หน่วยงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดทำโครงการเรื่อง การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อทราบถึงแนวทางและการพัฒนาการหน้าโฮมเพจ สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ
2) เพื่อการออกแบบและพัฒนาหน้าโฮมเพจที่เหมาะสม สำหรับสถาบันบริการสารสนเทศ
3) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา
4) เพื่อพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 20 คน และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 40 คน องค์ความรู้ที่ได้รับ

องค์ความรู้ที่ได้รับ ได้รูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ และนำไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำโฮมเพจที่สามารถให้บริการได้ครบถ้วนเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ และบุคลากรมีทักษะการในการจับประเด็น บันทึกขุมความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

One Response to กิจกรรม การจัดรูปแบบหน้าโฮมเพจที่เหมาะสมกับสถาบันบริการสารสนเทศ

 • อยากทราบว่ากิจกรรมทำอย่างไรบ้าง และผลการดำเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016