KM 2559

km2559-large

 

 กิจกรรม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ iT-CareIT59-3-large

หน่วยงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

More

  กิจกรรม AV Handbook สู่คุณภาพบริการ

AV59-3-large

หน่วยงาน กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

More

กิจกรรม แนวปฏิบัติที่ดีสำหรับแนวทางการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

sevice59-2-large

หน่วยงาน งานบริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อ

More

กิจกรรม การบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

directoroffice59-large

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ

More

กิจกรรม แนวทางการพัฒนางานสู่ความเป็นเลศ จากการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน

develop59-2-large

หน่วยงาน งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

More

กิจกรรม บริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน

หน่วยงาน คณะกรรมการการจัดการความรู้

More

 

 

 

 

News & Updates

 • KMDAY02กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 2
  03/15/2019
 • KMDAY01กิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 1
 • 7NRRU Lunch Talk 2017
  05/26/2017
 • kmกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับ คุณภาพองค์กร...
  05/24/2017
 • 1กิจกรรมการจัดการความรู้ Site Visit /Lunch Talk ถอดบทเรียยนกระบวนการจัดการความรู้...
 • headการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์...
  02/24/2017
 • 4การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร :...
 • 1ARIT_KM์NRRU Show&Share 2016 การจัดการความรู้ประจำปี 2559 ณ หอประชุม 70 ปี
 • IMG_6017โครงการ”การจัดการความรู้สู่ชุมชน” ณ โรงเรียนพิมายสามัคคี1
  09/02/2016
 • 13450894_1195162617181570_7279113294781009560_nกิจกรรม iT-Care@Library เปิดให้บริการทุกวันพุธเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดบริการชั้น 5...
  07/06/2016