ยินดีต้อนรับ

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

สรุปองค์ความรู้โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 34

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (307:Moved Temporarily)
โพสท์ใน รายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน | ใส่ความเห็น

สรุปองค์ความรู้จากการอบรม เรื่อง ILL eBooks Sharing และ Publication Sharing ในกลุ่มสมาชิก สกอ.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (307:Moved Temporarily)
โพสท์ใน รายงานการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน | ใส่ความเห็น

สมาธิบำบัด แบบ SKT

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (307:Moved Temporarily)
โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมโสเหล่ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 12/2561 เรื่อง บุคลิกดีสร้างได้ด้วยเทคนิคการแต่งหน้าง่ายๆ ฉบับสวยประหยัด

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (307:Moved Temporarily)
โพสท์ใน ชุมชนแนวปฏิบัติ 2561 | ใส่ความเห็น

โสเหล่ครั้งที่ 9 เรื่อง มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (307:Moved Temporarily)
โพสท์ใน ชุมชนแนวปฏิบัติ 2561 | ใส่ความเห็น

การออกกำลังกายที่ถูกต้อง(สิ่งที่ควรทำก่อนการออกกำลังกายและหลังออกกำลังกาย)

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (307:Moved Temporarily)
โพสท์ใน ชุมชนแนวปฏิบัติ 2561 | ใส่ความเห็น

กิจกรรมโสเหล่ ครั้งที่ 10/2561 เรื่อง : บริหารสมอง เพิ่มความจำ คลายความเครียด ด้วย Brain Activation

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (307:Moved Temporarily)
โพสท์ใน ชุมชนแนวปฏิบัติ 2561 | ใส่ความเห็น

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น